Sabtu, 28 Maret 2009

Waduh.. Werkudoro tenan! (Basa Jawa)

Amarga aku lair lan gedhe ana ing tanah Jawa, aku rumangsa cedhak lan duwe rasa nduweni karo basa Jawa. Rasane risi lan eman - eman yen basa Jawa ditrapke ora sakmesthine.
Contone akeh wong kang nganggo basa Jawa tanpa unggah ungguh basa, utamane yen matur karo guru utawa wong tuwane. Miturut panemuku, luwih becik bocah diajari matur nganggo basa Indonesia kanthi bener, tinimbang nganggo basa Jawa nanging ungguh ungguhe kleru. Iku padha wae ngrusak basa Jawa.

Critane, wingi aku dikabari salah sawijine kanca lawas, liwat sms:
"Aku lagi nunggu Ibuku neng IGD Bethesda"

Banjur daktelpon bocahe, kaya ngene ukarane:

"Ibumu gerah apa?"
"Stroke, jare ono sumbatan neng kepala.."

"Asmane Ibumu sapa?"
"Jenenge Ibuku **************."

Waduh, batinku. Ibune dhewe di "jeneng - jeneng"ke. Yen miturut unggah ungguh basa, ora pareng nganggo tembung "jeneng" utawa "aran" kanggo Ibu. Ibu, priyayi kang dipepundhi kudu diajeni, salah sawijine kanthi nganggo basa krama yen ngaturi. Ora kena dipadhakke awake dhewe. Contone, yen awake dhewe mangan, yen Ibu yo dhahar, lan sapanunggalane.

Terusane:
"Ibu ojo diaturi ngendikan wae. Ben ngaso."
"Lha wit mau cen ora omong apa -apa.."

"Walah," batinku maneh, saya miris. "Ibune di"omong - omong" ke..."

"Biasane dhahare piye to...?" pitakonku maneh.
"Woo.. yen Ibuku mono apa - apa dipangan.."

"Oalah Gustiiiii..."batinku saya risih. "Ibune dipadhakke renget.."

Prihatin tenan rasane atiku sakbubare krungu kancaku mau. Jebule wes akeh wong saiki sing duwe sipate Raden Werkudoro, ora isa basa,...


Gambar kajupuk seko kene.

Senin, 16 Maret 2009

Yanti, Maafkan aku.....

Reuni SMP tanggal 7 Maret 2009 kemaren masih menyisakan euforia yang tak habis habis.
Saling menelepon, saling merancang janji - janji reuni lanjutan, bertukar cerita - cerita masa lalu.. Hingga pagi ini kami semua dikejutkan oleh sms dari seorang teman: Yanti meninggal!

Pertanyaan yang selalu timbul sejak sms duka itu beredar adalah: Yanti siapa? Yanti yang ini memang bukan dari jajaran selebritis SMP 8 Yogyakarta angkatan '81 dan selalu dikelirukan dengan Yanti - Yanti yang lain. Biasa - biasa saja. Kurang dikenal oleh teman - teman sekelasnya, apalagi oleh teman - teman di luar kelasnya. Tetapi Yanti ingat semua teman - temannya. Ingatannya yang kuat tentang teman - teman SMP itulah yang membuat kami sering menjadikannya referensi ketika melacak teman - teman yang sudah tak tentu rimbanya. Dengan lancar ia akan menceritakan keberadaan teman - teman kami itu, lengkap dengan berita up to date.

Yanti juga menyisakan kenangan. Kenangan yang manis, yang lucu, yang mengingatkan kita bahwa setiap orang adalah unik. Dan Astaghfirullah, dengan segala kebodohanku, tidak hanya dulu tapi juga kini, aku dengan semena - mena membuat keunikannya sebagai sesuatu yang patut ditertawakan

Yanti,.. maafkan aku.. Maafkan aku yang menjadikan kamu bahan tertawaan di belakangmu. Maafkan aku yang tidak sensitif dengan kehadiranmu. Maafkan aku yang tidak dapat menghargai kehadiranmu apa adanya. Dengan segala keterbatasanmu, kamu adalah sahabat yang baik. Tulus, tidak pernah menyakiti, selalu berusaha membantu, selalu berusaha ada ketika aku mengundangmu. Kenangan terakhir ber-karaoke bareng, dan kebersamaan kita waktu reuni akan selalu mengingatkan aku akan sosokmu.

Selamat jalan Sahabat.. Sekali lagi, maafkan aku..
Kepergianmu yang tiba - tiba memperingatkan aku (sekali lagi), bahwa tiada yang kekal di dunia ini, dan tiada yang tahu kapan waktu kita akan tiba.

Keterangan foto: Rapat reuni, dari kiri: Yanti almarhum, Hida, Ismu