Senin, 29 Juni 2009

Sebuah pompa bensin di Solo

Category:   Other/General
Price:   will be given on request

Dijual sebuah pompa bensin yang terletak di Jalan Raya Solo - Sukoharjo, depan Pasar Telukan, jalur bus ke Wonogiri.

Berminat? Silakan PM :)

Kamis, 18 Juni 2009

Kamis Esuk (Basa Jawa)


Ono undangan pertemuan jam 8:30, neng gedung pertemuan daerah mBadran.. whaa.. uadoh poll seko Kalasan. Lha kok yo olehku tangi nganggo kerinan barang, melek melek wes jam setengah wolu. Oalah Gusti....

Yo wes, njuk nubras nubras nyaut andhuk mlebu kamar mandi. Adus waton teles, klamben waton nutup.. hehe.. Jam setengah sanga thit budal seko Kalasan. Wes mesthi telat ki, ha mbok arep ngebut nganti jembilit yo mesthi telat!

Lehku numpak motor rumangsaku wes sak banter - banter-e. Tujune ora nabrak, ora nyampluk pemean e tanggane, ora nyemplung selokan. Ning yo ndilalah kersaning Allah tekan UIN, lha kok yo dalane kebak, macet.. "Iki wong -wong ki gek dho arep neng ndi to yo?.. ora ngerti wong kesusu," ngono pikirku. Tekan prapatan pingit wes meh setengah sepuluh.. walah jan ra mutu tenan.. ngendi ono teko pertemuan kok telat sak jam. Dongaku mung siji, muga muga pertemuan-e rung bubar. "Ojo bubar sik yo, Lakon-e rung teko, Amiin.." Hehe..

Mlebu ruang pertemuan, aku thingak thinguk.. lho kok santai temen iki pesertane. Ono sing ngendikan, guyon,.. Mati aku, wes rampung tenan...

Bar tanda tangan daftar peserta, njupuk snek, lungguh ngarep dhewe (lha kursine sing kosong kari sing ngarep dhewe) njuk ono sing pidato. Kesimpulan-e po yooo??
.. jebuleee..

wooooo pertemuan-e lagi dibukak!!!!

Horeeee!!!! ora sido telaaat!!!!!!!!!!!!!!